MERK: 

Karasjok kommune har ikke egen side med kontinuerlig status på åpne/stengte løyper. 
Kommunen har valgt å informere om slikt på kommunens nettside eller facebookside.